VBHXH – PHẦN MỀM KÊ KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI LÀ GÌ?

vBHXH là dịch vụ phần mềm kê khai bảo hiểm điện tử được Viettel cung cấp giúp các tổ chức doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp hoặc người sử dụng lao động thực hiện quản lý hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử, đồng thời đáp ứng đầy đủ toàn diện các chuẩn định dạng dữ liệu theo yêu cầu của cơ quan BHXH tại Việt Nam trong các thủ tục giao dịch điện tử.

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI

TIẾT KIỆM THỜI GIAN

Thủ tục gọn nhẹ, thao tác đơn giản

NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGHIỆP

Lập, kê khai các loại hồ sơ BHXH theo đúng các mẫu, yêu cầu của cơ quan BHXH. Tất cả các form mẫu về thủ tục hồ sơ sổ BHXH, thủ tục hồ sơ thẻ BHYT, thủ tục hồ sơ thu các loại BH đều được cập nhật nhanh chóng từ cơ quan BH để đảm bảo các tờ khai chính xác và hợp lệ.

AN TOÀN TUYỆT ĐỐI

Ký điện tử và nộp hồ sơ BHXH tới cơ quan BHXH chỉ bằng một cú click chuột. Đảm bảo các hồ sơ này được chuyển và tiếp nhận nhanh chóng bởi cơ quan BHXH.

CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI

Quản lý hồ sơ đã nộp; Tự động nhận kết quả duyệt hồ sơ từ cơ quan BHXH...

BẢNG GIÁ

Gói Gia hạn vBHXH 18 tháng gói 10 người lao động

220.000đ

Phí hòa mạng: 0đ

Phí lắp đặt: 0đ

Loại khách hàng: Tổ chức

Thời gian sử dụng: 18 tháng

Thiết bị: Không

Loại đăng kí: Gia hạn

Số người lao động: Tối đa 10 người lao động

Gói Gia hạn vBHXH 33 tháng gói 10 người lao động

352.000đ

Phí hòa mạng: 0đ

Phí lắp đặt: 0đ

Loại khách hàng: Tổ chức

Thời gian sử dụng: 33 tháng

Thiết bị: Không

Loại đăng kí: Gia hạn

Số người lao động: Tối đa 10 người lao động

Gói Gia hạn vBHXH 48 tháng gói 10 người lao động

418.000đ

Phí hòa mạng: 0đ

Phí lắp đặt: 0đ

Loại khách hàng: Tổ chức

Thời gian sử dụng: 48 tháng

Thiết bị: Không

Loại đăng kí: Gia hạn

Số người lao động: Tối đa 10 người lao động

Gói Gia hạn vBHXH 18 tháng gói 100 người lao động

550.000đ

Phí hòa mạng: 0đ

Phí lắp đặt: 0đ

Loại khách hàng: Tổ chức

Thời gian sử dụng: 18 tháng

Thiết bị: Không

Loại đăng kí: Gia hạn

Số người lao động: Tối đa 100 người lao động

Gói Gia hạn vBHXH 33 tháng gói 100 người lao động

880.000đ

Phí hòa mạng: 0đ

Phí lắp đặt: 0đ

Loại khách hàng: Tổ chức

Thời gian sử dụng: 33 tháng

Thiết bị: Không

Loại đăng kí: Gia hạn

Số người lao động: Tối đa 100 người lao động

Gói Gia hạn vBHXH 48 tháng gói 100 người lao động

1.045.000đ

Phí hòa mạng: 0đ

Phí lắp đặt: 0đ

Loại khách hàng: Tổ chức

Thời gian sử dụng: 48 tháng

Thiết bị: Không

Loại đăng kí: Gia hạn

Số người lao động: Tối đa 100 người lao động

Gói Gia hạn vBHXH 18 tháng gói 1000 người lao động

880.000đ

Phí hòa mạng: 0đ

Phí lắp đặt: 0đ

Loại khách hàng: Tổ chức

Thời gian sử dụng: 18 tháng

Thiết bị: Không

Loại đăng kí: Gia hạn

Số người lao động: Tối đa 1000 người lao động

Gói Gia hạn vBHXH 33 tháng gói 1000 người lao động

1.408.000đ

Phí hòa mạng: 0đ

Phí lắp đặt: 0đ

Loại khách hàng: Tổ chức

Thời gian sử dụng: 33 tháng

Thiết bị: Không

Loại đăng kí: Gia hạn

Số người lao động: Tối đa 1000 người lao động

Gói Gia hạn vBHXH 48 tháng gói 1000 người lao động

1.672.000đ

Phí hòa mạng: 0đ

Phí lắp đặt: 0đ

Loại khách hàng: Tổ chức

Thời gian sử dụng: 48 tháng

Thiết bị: Không

Loại đăng kí: Gia hạn

Số người lao động: Tối đa 1000 người lao động

Gói Gia hạn vBHXH 18 tháng không giới hạn người lao động

1.210.000đ

Phí hòa mạng: 0đ

Phí lắp đặt: 0đ

Loại khách hàng: Tổ chức

Thời gian sử dụng: 18 tháng

Thiết bị: Không

Loại đăng kí: Gia hạn

Số người lao động: Không giới hạn

Gói Gia hạn vBHXH 33 tháng không giới hạn người lao động

1.936.000đ

Phí hòa mạng: 0đ

Phí lắp đặt: 0đ

Loại khách hàng: Tổ chức

Thời gian sử dụng: 33 tháng

Thiết bị: Không

Loại đăng kí: Gia hạn

Số người lao động: Không giới hạn

Gói Gia hạn vBHXH 48 tháng gói không giới hạn người lao động

2.290.000đ

Phí hòa mạng: 0đ

Phí lắp đặt: 0đ

Loại khách hàng: Tổ chức

Thời gian sử dụng: 48 tháng

Thiết bị: Không

Loại đăng kí: Gia hạn

Số người lao động: Không giới hạn

Đăng ký

Gói cước Viettel