Dành cho khu vực ngoại thành HN và HCM cùng phạm vi các tỉnh thành khác 

Dành cho khu vực nội thành HN và HCM

Danh sách các kênh truyền hình viettel